Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ KAM Yönetim Kurulu Üyelerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Yrd. Doç. Dr. Ayten DİNÇ, Sağlık Yüksek Okulu
Kadın erkek arasındaki eşitsizliğin en belirgin görünen yüzü şiddet… Şiddetin başlıca hedefiyse çocuklar ve kadınlar… Kadına yönelik şiddetin temelinde, tarih boyunca kadın ve erkek arasındaki eşit olmayan güç ilişkisinin yattığı malum... Dünyada kadınların yaklaşık üçte birinin fiziksel şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı biliniyor. Türkiye'de de kadın, şiddeti en fazla aile içinde, yakınlarından görüyor. Yani en güvende olması gereken yerde, en güvendiği kişilerden... Çocuklarımızı ve kadınlarımızı daha doğrusu toplumumuzu şiddetten koruyabilmek için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Şiddetin, eşitsizliklerin, insan hakları ihlallerinin son bulması dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum...
 

Doç.Dr. Gülbu TANRIVERDİ, Sağlık Yüksek Okulu
Diğer yarısını oluşturduğumuz dünyanın bütün nimetlerinden eşit ve adaletli yararlandığımız, ötekileştirilmediğimiz, farklılaştırılmadığımız, yaşamın bütün alanlarını ve zamanlarını birlikte kullandığımız, birlikte karar verdiğimiz, 8 Martlar, 25 Kasımlar gibi günlere sıkıştırılmadığımız, kadın hakları için değil insan hakları için ırkı, dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun hep birlikte mücadele verdiğimiz günleri bütün dünyada görmeyi diliyor, daha iyi çalışma koşulları için mücadele ederken 8 Mart 1957 tarihinde ölen 129 kadın işçiyi saygıyla anıyorum.
 

Doç. Dr. Füsun Erduran NEMUTLU, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Biz kadınların geleceğe aydınlık yarınlar hazırlayabilmek için en önemli görevi, kendimizi ve gençlerimizi bilimsel gerçeklerle eğitmek olmalıdır. Bu amaçla kendimizi ve gençlerimizi birlik olarak eğitmeliyiz. Unutmamalıdır ki kadının her kurumda yetkin konumlara ulaşması ile yasal ve yönetsel çözümler getirilebilecektir. Bu konuda başöğretmen Atatürk bize güvenmiş ve yolumuzu açmıştır.
 

Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK, Turizm Fakültesi

Tüm dünyada kadınların yaşam haklarını eşit, özgür ve adil biçimde sağlamak mümkün. Kadına yönelik şiddeti durdurmak mümkün. Sevginin, şiddetin yerini alması mümkün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bunları gerçekleştirmek için dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor bize. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

Yrd. Doç. Dr. Halide OKUMUŞ, Güzel Sanatlar Fakültesi
Evrensel değerler ışığında, temel hak ve özgürlüklere saygı ile sürdürülebilecek bir yaşam, tüm dünyada sevgi, hoşgörü, barış ile mümkün. Bunun için; öncelikle gelecek kuşağı yetiştirecek anne baba adaylarından başlayarak bugün ve gelecek her gün EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM.
 

Prof. Dr. Şükran Yalçın ÖZDİLEK, Fen-Edebiyat Fakültesi
Kadın ve Doğa
Çiçek gibi narin, estetik, hoş ve üretken ve toprak gibi, yağmur gibi. Kadın doğanın parçası. Bir şeyin parçası iseniz sizi bütünleyenleri kendiniz gibi görür onları korur ve gözetirsiniz. Değilse çevrenizdekiler eşya olur, kullanırsınız ve biter. Kadın da da biter, doğa da....

 

Doç. Dr. Cumhur ASLAN, Fen-Edebiyat Fakültesi

"Kadın olmadan erkeği bilinçlendirmek, erkek olmadan kadını bilinçlendirmek yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Oysa kadın ve erkeği birlikte bilinçlendirmek gerekir. Bu toplumun bilinçlenmesi demektir."
 

Doç. Dr. Gülgün YAZICI, Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygarlığın ölçütü kadınıyla erkeğiyle ''insan''a verilen değerdir, çünkü insan olmak, kadın ya da erkek olmaktan önce gelir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öncelikle bunu hatırlamalı ve kadınların maruz kaldığı insan hakları ihlallerine bir an önce son vermenin yollarını bulmalıyız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mümkün olan en kısa sürede kadının toplumda insan olarak var olabildiği, sevgi, saygı çerçevesinde, barış ve huzur içinde, insanca yaşayabildiği günlere ulaşmasını diliyorum.