Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

"Geleceğin Liderliğinde Dişil Özelliklerin Önemi" konulu konferans