Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özgecan Aslan Cinayeti ÇOMÜ'de Protesto Edildi

Geçtiğimi günlerde vahşice katledilen ve Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anıldı ve kadın cinayetlerine dikkat çekildi. ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü öğrencileri sergiledikleri oyunla kadına şiddeti kınadılar. 
Protestoya çok sayıda ÇOMÜ'lü yönetici, akademisyen, öğrenci katıldı. ÇOMÜ'lülerin tek yürek olduğu ve kadın cinayetlerine karşı yapılması gerekenleri dile getirdiği günde kadınlar adına ÇOMÜ Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi bir açıklama yaptı. 
Tanrıverdi basın açıklamasında: ''11. Şubat 2015 Çarşamba günü bindiği arabanın şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan cinayetini protesto etmek için toplanmış bulunmaktayız. Özgecan öldürüldü ve tek neden kadın olmasıydı… Bundan yaklaşık 55 yıl önce özgürlük için mücadele eden Mirabell kardeşlerin tecavüz edilerek öldürülmesiyle başlayan kadına şiddetle mücadele bütün yasal değişimlere rağmen hala devam etmektedir. Kadın olduğu için öldürülen son kadının Özgecan olmasını diliyoruz… Ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen kadına yönelik şiddet hala dünyada kadınların üretimini, anatomisini, yaşam kalitesini, fiziksel ve mental iyilik halini etkileyen en önemli sorunlar arasında olup insan hakları ihlalidir. Şiddetin 2020 yılında 3. en sık görülen ölüm ve sakatlık nedeni olacağı öngörülmektedir Kadınların dünyada güçlendirilmeye, eşitlik ve güvenliğinin sağlanmasına ihtiyacı vardır. Toplumsal yaşamın her aşamasında rastlanan kadına yönelik şiddet, toplumun tüm kesimlerinin ortak, kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımıyla ortadan kaldırılabilir. Yürütülecek bütün çalışmalarda, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem taşımaktadır. Kadın şiddet kurbanı olmasının yanı sıra sorunu çözmek için çaba veren, hatta çoğu zaman olanlardan kendisi suçlanan kişilerdir. Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında toplumsal farkındalık yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamak amacımız olmalıdır. Biz kadınlar olarak ayrıştırılmak değil bir birey olarak haklarımız ihlal edilmeden yaşamak istiyoruz. Biz pembe otobüsler, ayrı sınıflar ya da ayrı yaşam alanları istemiyoruz. Dünyanın yarısını paylaştığımız erkeklerle yaşamı, özgürlüğü, dünya nimetlerini paylaşmak istiyoruz. Kadına cinsel bir obje olarak gören, gösteren zihniyetin dönüşmesine gereksinim olduğunu düşünüyoruz. Zihniyet dönüşümü için kadın erkek birlikte mücadele vermemiz gerektiğini biliyoruz. Mücadelemizde insan haklarının kadınlar içinde olduğunu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Biz toplumsal cinsiyet ayrımcılığının son bulduğu bir dünya ve ülke diliyoruz. Biz ÇOMÜ Kam olarak kentle birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele için üzerimize düşen bütün sorumlulukların bilincinde olarak zihniyet dönüşümünün ilk gerçekleşmesi gereken yerlerin üniversiteler olması gerektiğini biliyor ve sizlerin desteği ile bunu başaracağımıza inanıyoruz. Biz pozitif veya negatif hiçbir ayrım istemiyoruz. Sadece insan olarak haklarımıza saygı duyulmasını istiyoruz'' dedi. 
Protestoya katılan akademisyenlerin ''Değişim, Eğitimle Sağlanır'', ''Sevmeyi, Saymayı Öğretmeye Geldik'' yazılı pankartları öğrencilerden büyük alkış aldı. Özgecan Aslan'ı anmak, kadın cinayetlerine dur demek ve toplumda kadının yerine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Aras Hisar ve ÇOMÜ'lü yöneticiler de hazır bulundu. 
Prof. Dr. Sedat Laçiner gün içinde yaptığı açıklamada şunları aktardı: ''Özgecan Aslan'ın hunharca katledilmesi, içinde yaşadığımız sorunların daha iyi anlaşılmasına ve bilinçlenmeye vesile olmuştur. Bizlerin görevi, yeni bir Özgecan cinayeti yaşanmadan üzerimize düşenleri yapmaktır. Tüm Türkiye, kısır ve dar tartışmaların üzerine çıkarak, Özgecan'ın nezdinde gelecek nesillere odaklanmak zorundadır. ÇOMÜ ailesi olarak, insanlık dışı bu cinayeti ve kadınlarımıza uygulanan şiddeti bir kez daha kınıyoruz.''