Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Gülgün YAZICI

Müdür Yardımcıları

Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK

Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU           

Yrd. Doç. Dr. Halide OKUMUŞ     

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Şükran YALÇIN ÖZDİLEK

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ 

Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK

Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU

Doç. Dr. Cumhur ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Halide OKUMUŞ                

Yrd. Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL

Öğr. Gör. Öznur DOĞANGÜN

Araş. Gör. Gülçin OKTAY 

Araş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Handan Işın ÖZIŞIK KARAMAN

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN

Prof. Dr. Aynur KONYALI         

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

Web Sayfası ve Basın  Koordinatörü

Araş.Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY