Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı

Dünya kız çocukları günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla 2012 yılından günümüze kadar kutlanmaktadır. 11 Ekim “Dünya Kız Çocukları Günü” kız çocuklarının kendi ayakları üzerine sağlam bir şekilde basan bireyler olmaları sağlayacak yüreklendirici kararlardandır. Gelecek nesillerde gerek bireysel gerekse de toplumsal anlamda aydınlık nesiller yetiştirilmesinin temelinde eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve kız çocuklarının toplumda üstlendiği rollerinin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Günümüzde yazılı basın ve sosyal medyada toplumsal kültürün yansıması olarak kız çocuklarının toplumsal rolleri belirli sınırlar çerçevesinde tutulmuştur. Fakat kız çocuklarının toplumsal rollerinin kapsamını genişletebilecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilecek projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kız çocuklarının gelişimi odaklı ortaya konulacak farkındalık çalışmaları ve uygulamaya konulacak projeler kız çocuklarının bireysel karar verme becerilerini artırabileceği gibi kız çocuklarının doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olacaktır.

Kız çocuklarını yaşamlarının her anında desteklemek ve alacakları kararlar noktasında cesaretlendirmek toplumsal sorumluluğumuzdur. Sorumluluk gereği olarak toplumsal kültürün benimsemiş olduğu kalıplaşmış düşünce ve yargıları bir kenara bırakarak geleceğe umutla bakan, çekinmeden düşüncelerini ifade edebilen ve çok yönlü bireyler yetiştirmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Kısacası kız çocuklarını siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak yaşamın içinde yer almasını sağlamak için topyekün bir toplumsal farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde üzerinde durulmaya çalışılan bu gerekçelerin gerektiği gibi yerine getirilmesi için çok yönlü derinlemesine çalışmalar yapılmalı ve toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kapsamlı projeler gerçekleştirilmelidir.

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Dünya Kız Çocukları Gününü kutladığımızı ve alana ilişkin sorunları araştırma konularımız içinde incelediğimizi belirtmek istiyoruz.