Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı