Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Paneli Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOMÜKAM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği ile gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Paneli, ÇOMÜ Troia Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Panel öncesinde ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde günün anısına fidan dikimi yapıldı.

Panele, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Birten Sarıbaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, ÇOMÜ KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten,  KADEM Çanakkale Şube Başkanı Aynur Tuna Yavaş’ın yanı sıra dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri dinleyici olarak katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan panel, Devlet Konservatuvarı öğrencileri İrem Yalçıner, Nuh Alparslan Yıldırım, Orkun Özeken tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle devam etti. 

Panel açılışında, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu izlendi.

Panelde açılış konuşması yapan ÇOMÜ KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında merkez çalışmalarını aktardı. Prof. Dr. Pelin Kanten kadın cinayetlerini önlemek ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına mücadele ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadına yönelik şiddet düzeylerinin artması ve giderek yaygınlaşması dünyada ve ülkemizde kamu, sivil toplum, üniversiteler, meslek örgütleri, medya ve özel sektör kuruluşları gibi toplumun tüm kesimlerinin kararlılıkla mücadelesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeye çalışılmış; aynı zamanda farkındalığı artırmaya ve şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali olan kadınlarımızı korumaya yönelik hizmetler sunulmaya başlanmıştır. Ülkemizde de özellikle, 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile yasal altyapının güçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmış ve şiddetle mücadele üst seviyeye taşınmıştır.

“Kadına Yönelik Şiddet Suçtur, Kabul Edilemez”

Her gün, dünyanın herhangi bir ülkesinde adını bilmediğimiz birçok kadın şiddet görerek, hayatını kaybetmektedir. Tıpkı Özge Can Aslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin, Ceren Damar, Başak Cengiz... Hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği sebeplerle öldürülen ve isimlerini sayamadığımız binlerce kadın gibi. Her ne sebeple olursa olsun kadına yönelik her türlü şiddet suçtur ve bu suç kabul edilemez. Kadınlarımızın korkusuzca ve umutla geleceğe yürüyebilmesi için tüm tarafların ortak çabası ile kadına yönelik şiddetle samimiyetle mücadele edilmesi ve şiddetin durdurulması gerekmektedir.

Bu duygu ve temennilerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, kayıplarımıza üzüldüğümüz ancak geleceğe ilişkin umudumuzu yitirmediğimiz bir toplumun inşası noktasında farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz.”

Prof. Dr. Pelin Kanten konuşmasını ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kadına yönelik şiddetin derhal son bulması adına çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.” diyerek sonlandırdı.

“Kadına Şiddet İnsan Hakları İhlalidir”

KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Yavaş ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapılan dernek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve şunları aktardı:  

“Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet din, dil, ırk, sınıf, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de şiddete karşı topyekûn mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Bizim asıl gayemiz tek bir kadının dahi haksızlığa uğramadığı şiddet görmediği güven içinde hayatını sürdürdüğü bir dünya oluşturmak. Bu bağlamda ÇOMÜKAM ve işbirliği halinde olduğumuz kurumlara bu etkinliklere vesile oldukları için teşekkür ediyorum”

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer açılışta yaptığı konuşmada müdürlüğün çalışmalarına değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir toplumun uygarlık sonucunda gösterdiği gelişim kadına verdiği değer ona duyduğu saygı ile bütünleşmiştir. Kadınların şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri toplumumuzun güç kazanmasına temsil etmektedir. Gelişmiş bir toplum için kadınların çeşitli alanlarda mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri son derece önemlidir.”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise kadına yönelik şiddetin çok köklü bir sorun olduğuna değinerek buna çözüm bulmak için gerek üniversite gerekse ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bilgilendirici ve bilinçlendirici etkinlikler yapacaklarını aktardı.

Prof Dr. Sedat Murat, kadına yönelik şiddetin insani ve vicdani olmadığını belirterek  “Kadına şiddet kabul edilemez bir durumdur. Sadece bizim ülkemizde değil dünyada da büyük bir sorun haline gelen şiddetin önlenmesi gerekmektedir. Bu tüm insanlığı ilgilendiren bir sorundur. İnsani değerlere sahip çıkarak, vicdani değerleri unutmayarak bu sorunun giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda biz üniversite olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda sırasıyla; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumların Rolü” konulu sunum,  KADEM Çanakkale İl Temsilciliği’nden Yürütme Kurulu Üyesi Sn. Av. Meltem Eğin tarafından “6284 Sayılı Kanunun İncelenmesi” konulu sunum, ÇOMÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Hanife Akgül tarafından “Aile İçi Şiddetin Etkileri” konulu sunum, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Mura tarafından “Kadına Yönelik Şiddetin Analizinde Sosyolojik Perspektifler” konulu sunum ve Çanakkale İl Müftüğünden  Hüseyin Şahin tarafından “Kadına Saygı: İslam’ın Kristalleri” konulu sunum gerçekleştirildi.