Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İç Kontrol

Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosu 

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kamu Hizmet Standartları Tablosu için lütfen tıklayınız.


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü 

 

Birim Faaliyet Raporu 2020

Birim Faaliyet Raporu 2021

 

Birim Görev Tanımı

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Görev Tanımı için lütfen tıklayınız.

 

Personel Görev Tanımları 

 

Birim İş Akış Şemaları

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim İş Akış Şemaları için lütfen tıklayınız.