Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurumsal Bilgiler

Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 28 Ekim 2009 tarihinde kurulmuştur. 2009 ve 2019 yılları arasında Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak belirli gün ve haftaların önemi kapsamında çeşitli faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 21 Mart 2021 tarihinde 31430 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile merkezin adı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

 

Misyon & Vizyon

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Misyonu

* Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitim çalışmaları, araştırma, toplantı, bilimsel inceleme, çalıştay, konferans, yayın, panel, proje ve benzeri çalışmaların yapılmasını desteklemek.

* Kadın araştırmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

* Kadın ve aile ile ilgili mevcut sorunları ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek, bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

* Kadının toplumdaki yerini yükseltmeye ve kadın hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

* Toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini artırmak.

 

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Vizyonu

Ulusal ve uluslararası alanda, kadın ve aile ile ilgili tüm konularda toplumsal duyarlılığın oluşturulmasını sağlayarak, kadının toplumsal yaşamdaki rolünün ön plana çıkaran nitelikli bir merkez olarak tanınmaktır.

 

Değerler

Bilimsellik, eşitlik, evrensellik, toplumsal yararlılık, yenilikçilik, yaratıcılık, güvenilirlik, şeffaflık, paylaşımcılık, nezaket, sevgi merkezin başlıca önem verdiği değerlerdir.

 

Amaçlar & Hedefler 

* Kadın ve aile yaşamındaki sorunlara yönelik bölgesel ve ulusal çerçevede çözümler üretebilmek

* Toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, hukuki ve sağlık ile ilgili hususlarda çeşitli faaliyetlerde bulunmak.

* Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın ve aile konularına ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

* Üniversitenin ilgili birimlerinin iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili eğitim çalışmaları, araştırma, toplantı, bilimsel inceleme, çalıştay, konferans, yayın, panel, proje ve benzeri çalışmaların yapılmasını desteklemek.

* Kadın araştırmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

 

Birim Organizasyon Şeması

Komisyonlar

 

KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

 Başkan

 Prof. Dr. Pelin KANTEN

 Üye

 Doç. Dr. Üyesi Hicran Özlem ILGIN

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAARSLAN