Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Stratejik Eylem Planı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın yayınladığı ÇOMÜ 2021-2025 Stratejik Planı için lütfen tıklayınız.


Birim Stratejik Planı 

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Stratejik Planı için lütfen tıklayınız.

Ekler

KAM Stratejik Plan.pdf