Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

SWOT Analizi

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi SWOT Analizi için lütfen tıklayınız.

Ekler

KAM SWOT ANALİZİ.pdf