Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

“Kadına Yönelik Şiddetin Analizi” konulu panel

“Kadına Yönelik Şiddetin Analizi” konulu panel