Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Linkler

     * Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://kasaum.ankara.edu.tr/

* Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://bukcam.baskent.edu.tr/index.html

* Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.cukurova.edu.tr/merkezler/kadaum/index.htm

* Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://ekam.ege.edu.tr/

* Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları ve Araştırma Merkezi
http://www1.gantep.edu.tr/~gukamer/

* Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.kadinsorunlari.gazi.edu.tr/

* Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Default.php

* İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/webkaum/1htm.html

* Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://kauksaum.kafkas.edu.tr/index.html

* Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi
http://www.mersin.edu.tr/fakulte.php?id=33&tip=6&meu=dd01e51d54b0b11b427ed21744e865ec

* ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 
http://www.gws.metu.edu.tr/ 

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.yyu.edu.tr/idaribirimler.aspx?birimid=93

* Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.atilim.edu.tr/adaylar/merkezler.html

* Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırma Kulübü (BÜKAK)
www.boun.edu.tr 

* Çankaya Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM)
http://library.cankaya.edu.tr/yonetmelikler/004.doc

* Doğu Akdeniz Üniversitesi
www.emu.edu.tr 

* Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi
www.anadolu.edu.tr

* Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.gazi.edu.tr/iletisimaum.php

* Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi
www. kadin.marmarali.biz

* Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
www.kadineserleri.org/

* T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
www.ksgm.gov.tr

* Aktif Kadın Çalışmaları Derneği
www.aktifkadin.org/arastirma_merkezi.html

Türkiye'de Kadın Birliği Ağı
www.die.gov.tr/tkba/kadin_haklari.htm 

* The United Nations Fund for Population 
www.unfpa.org.tr

* The United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women 
www.un-instraw.org

* World Health Organization – Women's Health
www.who.int/topics/womens_health/en/