Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler

Proje-1

Projenin adı: Akran eğitimi yoluyla klimakterik dönemlerdeki kadınlarda sağlığı geliştirme
Projenin Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ