Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç

Merkezin Üstlendiği Görevler (Misyon)
* Kadının her alanda toplumsal yaşama katılımına ve statüsünü yükseltmesine destek vermek.
* Kadınların yaşadıkları sorunları araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve bu konu ile ilgili çalışmaları özendirmek.
*Kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve üniversitede bir duyarlılık geliştirmek.
*Ülkemizde ve dünyada cinsiyete, özellikle de kadın çalışmalarına, yönelik yapılan bilimsel çalışmaları topluma yayarak toplumsal cinsiyet bakış açısının genişlemesine katkıda bulunmak
* Kadın merkezleri, kurumları ve grupları ile işbirliği yapmak. 
* Kadınlara yönelik çeşitli yetişkin eğitimi programları düzenlemek.

Merkezin İleriye Yönelik Görüşü (Vizyon)
Ulusal ve uluslar arası alanda, toplumun cinsiyete bakış açısını geliştiren, toplumun bilim toplumu olmasına hizmet eden ve cinsiyete bağlı sorunların azalmasına katkıda bulunan nitelikli bir merkez olarak tanınmaktır.

Değerler
Bilimsellik, eşitlik, evrensellik, toplumsal yararlılık, yenilikçilik, yaratıcılık, güvenilirlik, açık yüreklilik, paylaşımcılık, nezaket, sevgi merkezin başlıca önem verdiği değerlerdir.