Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

 

Merkez Müdürü

Prof. Dr. Pelin KANTEN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAASLAN

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Hicran Özlem ILGIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sibel TAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Dilek DÖNMEZ POLAT

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU